Harta acces / Access map

  • Home
  • Harta acces / Access map

Trofeul Coroanei Regale / Royal Crown Trophy
10-11 august 2019

Alba Iulia, str. Gemina, nr. 3

Coordonate GPS / GPS coordinates

49˚ 04ʹ 39ʺ N – 23˚ 34ʹ 47ʺ E    sau   46.07151871 Latitude – 23.57438028 Longitude

Despre Alba Iulia

Un oraș învăluit în aura legendară a mărețelor fapte istorice care s-au petrecut între zidurile-i vechi, Alba Iulia a pătruns adânc în mintea și sufletul poporului român. Niciun alt oraș transilvănean nu a adunat atâtea semnificații profunde și simboluri.

A town coated by the legendary halo of the great historical events that took place within its ancient walls, Alba Iulia has deeply got into the Romanian people’s mind and soul. No other Transylvanian town has gathered so many crucial meanings and symbols.

Cu mii și mii de ani de existență umană pe meleagurile sale, Alba Iulia poate fi, pentru toate etniile transilvănene, o oglindă fermecată, unde își redescoperă energia, seva și tradițiile de altădată.

With thousands and thousands of years of human existence lying behind it, Alba Iulia represents the charming mirror in which all the ethnic groups of Transylvania can discover their vigor or their traditions of yore.

Inima Alba Iuliei este Cetatea Alba Carolina. Fortăreața, cea mai reprezentativă fortificație bastionară din România și Sud-Estul Europei, ridicată în timpul Împăratului Carol al VIlea de Habsburg, sub supravegherea mareșalului austriac de origine franceză Eugeniu de Savoia, își poartă veșmintele regale.

The heart of Alba Iulia is Alba Carolina Citadel. Alba Carolina, the most representative bastion fortress in Romania and Southeast Europe, built upon the initiative of Emperor Charles the VIth of Habsburg, under the supervision of the French-born Austrian field marshal Eugene of Savoy, is wearing its royal robe.

Cetate regală, reședință de episcopie, capitală de principat autonom și garnizoană militară, Alba Iulia a fost de-a lungul istoriei un însemnat centru politic, administrativ, religios și militar al Transilvaniei. Vă invităm să descoperiți Cealaltă Capitală a României.

A royal citadel, residence of the bishopric, capital of autonomous principality, and a military garrison, Alba Iulia has been during all historical periods the main political, administrative, religious, cultural, and military centre of Transylvania. We invite you to visit The Other Capital of Romania.

Alba Iulia is located in the center of Transylvania at: 340 km from Bucharest, 100 km from Cluj-Napoca, 70 km from Sibiu (Hermanstadt) and 240 km from Arad.

Mai multe informații găsiți pe: More about Alba Iulia: www.turism.apulum.ro