Înregistrarea în Registrul Electronic al Câinilor Periculoși

  • Home
  • Înregistrarea în Registrul Electronic al Câinilor Periculoși

Înscrierea în Registrul Electronic al Câinilor Periculoși (RECP) se face la sediul asociației. Este necesară prezentarea carnetului de sănătate al câinelui cu protocolul de vaccinare la zi, dar și adeverința de înregistrare în Registrul Electronic al Câinilor cu Stăpân (RECS).

Legislația aplicabilă:

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ NR. 55 DIN 30 APRILIE 2002 PRIVIND REGIMUL DE DEłINERE AL CÂINILOR PERICULOŞI SAU AGRESIVI

LEGE NR. 60 DIN 11 MARTIE 2003 PENTRU APROBAREA ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 55/2002 PRIVIND REGIMUL DE DEȚINERE AL CÂINILOR PERICULOŞI SAU AGRESIVI